Supervision


Supervision er en proces, hvor vi sammen reflekterer over praksis. Dette er nyttigt hvor der arbejdes med mennesker, fx som leder og i terapirummet.

Gevinsten ved supervision er:

  • Refleksion: Mulighed for at reflektere over praksis. Dette kan hjælpe til at identificere mønstre eller tendenser, der ikke tidligere har været tydelige.
  • Læring: Introduktion af praksisnære nye metoder og tilgange.
  • Perspektivskift: Nye perspektiver på praksis, herunder hjælp til at bryde unyttige mønstre.
  • At komme til rette med muligheder og begrænsninger: Hvilket hjælper til at fastholde fokus på opgaven, samt forstå hvad der er vores eget, og hvad der hører til i det professionelle rum.
Supervision kan være individuelt og i grupper/teams, ligesom supervision også kan være online. 

png-white.png

Terapi- og Udviklingshuset KBH

Studiestræde 30A, 3. - 4. sal, 1455 København K

Jonas Borup + 45 25 94 03 30 | Thomas Duholm + 45 27 14 46 26

© Copyright 2022 Terapi- og Udviklingshuset KBH