Velkommen til Terapi- og Udviklingshuset KBH

"I bund og grund handler det om at være menneske"

- Praksis centralt i København K, og onlinesessioner

Psykoterapi og personlig udviklingproces

Din personlige udviklingsproces - hvis du vil arbejde med dig selv - med det at komme til rette med livet, være ægte og dig selv...                                       

Erhversterapi og udvikling

Hvis du værdsætter din interne vækst - og vil forblive tro mod dig selv med nærvær, ægthed, mod og empati.

Leder- og medarbejderudvikling

Autenticitet og det at vælge din personlige vej,  omfavne dine talenter, dine styrker, dit potentiale - og dine sårbarheder.

Vi er det rigtige valg, hvis du vil arbejde med:

 • Styrker, livstalenter og potentiale
 • Værdier og retning
 • Individualitet
 • Relationer
 • At komme til rette med personlig bagage
 • Mod - og evnen at være med ubehag
 • Kroppens liv og naturlighed
 • Sårbarhed og autenticitet
 • Skam og det at træde frem
 • Livsglæde og meningsfuldhed
 • Følelsernes for- og bagside...
 • Nærvær og handling

"Et hvert menneske er unikt - Vores mission er at hjælpe den enkelte til øget bevidsthed, mod, mening og handling..."

Jonas Borup

Psykoterapeut MPF & supervisor

At komme til rette med livet  og udfolde potentiale...

Jonas Borup er psykoterapeut MPF og supervisor funderet inden for eksistentiel og neuroaffektiv psykoterapi.

 • Mange års erfaring med udvikling og mennesker; psykoterapi, undervisning, kurser, facilitering og supervision - med både psykoterapeuter, ledere og medarbejdere.  
 • Arbejdet med mennesker og udvikling siden starten af 00érne - og med egen selvstændig virksomhed inden for feltet siden 2005.
 • Er optaget af at skabe rum og plads, komme tilrette med livet - og udfolde potentiale.
 • Er optaget af at forene sårbarehed, styrke og handlekraft.
 • Holdlærer og supervisor på det psykoterapeutiske uddannelsessted SEOP.
 • Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Thomas Duholm

Psykoterapeut MPF

Kreativitet, livsenergi og den dybe bevi:dsthed. Nysgerrighed og kroppens liv...

Thomas Duholm er psykoterapeut MPF funderet inden for eksistentiel og neuroaffektiv psykoterapi.

 • Flere andre uddannelser bag sig, bl.a. gestaltterapi og uddannelse inden for Lucid Dreaming taget hos hos Charlie Morley i London.  
 • Stor erfaring med psykoterapi og med stress bl.a. fra flere års arbejde med sygemeldte med stress.
 • Mange års erfaring med undervisning, grupper, facilitering og udviklingsforløb.
 • Arbejdet med  mennesker siden starten af 00érne.
 • Er optaget af at stå ved sig selv, gå sin egen retning - og komme overens med de følelser og tilstande som er forbundet hermed.
 • Holdlærer på det psykoterapeutiske uddannelsessted SEOP.
 • Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

"Hvis du vil have rum og plads til at komme til rette med muligheder, begrænsninger - og med livet..."

Partnerskaber og samarbejde

Skolen for Eksistentiel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi

Nedenstående er et tilbud til studerende på SEOP, hvor vi begge er undervisere og holdlærere:

Virksomheden Indsats Aps

Partnerskab og samarbejde omkring:

 • Forløb rettet mestring af stress, angst og krise med et erhvervsrettet fokus. Forløbene udbydes landsdækkende gennem Indsats til jobcentre og udbydere af sundhedsforsikringer. Forløbene varetages af psykoterapeuter MPF.

 • Kurser og efteruddannelser i det at bruge sig selv og sine personlige kompetencer som arbejdsredskab i såvel medarbejder- som borgerrettede samtaler.

 • Gruppeforløb med afsæt i ABC for mental sundhed, et forskningprojekt fra Københavns Universitet, som bygger på 3 budskaber; gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt.

mpf hvid.png

Terapi- og Udviklingshuset KBH

Studiestræde 30A, 3. - 4. sal, 1455 København K

Jonas Borup + 45 25 94 03 30 | Thomas Duholm + 45 27 14 46 26

© Copyright 2022 Terapi- og Udviklingshuset KBH