Indsigt og udvikling

Terapi- og Udviklingshuset KBH
Studiestræde 30A, 3. - 4. sal - 1455 København K

Psykoterapi - Coaching - Samtaler om stress - Supervision - Undervisning

Velkommen til Terapi- og Udviklingshuset KBH

Psykoterapi og coaching - indsigtsgivende og udviklende samtaler

I bund og grund handler det om at være menneske.; at være sig selv med autenticitet og nærvær. Med rum til følelser, sårbarhed, individualitet og fællesskaber. Med blik på talenter, værdier, overbevisninger og ægthed. Med styrke - og evnen at træde frem med sig selv og i sit liv.

Autentisk personligt lederskab og anerkendende kommunikation

At stå solidt og kende sig selv; at skabe værdi og retning.  At finde dybde og den stærke sårbarhed. At kende den gode anerkendende og udviklende dialog. At rumme muligheder, begrænsninger og engagement.

Selvbevidsthed skaber grundlaget for commitment og handling

Selvbevidsthed; at være med kropslig- og følelsesmæssig bevidsthed som grundlag for refleksion og commitment. Forudsætningen er at vi står i os selv, rummer dybden, relaterer til hinanden, reflekterer, træffer valg og handler.


Samtaler om stress

- Et eksistentielt take på stress!

Grundlæggende viden om stress, såvel som det at arbejde balanceskabende med talenter, værdier og kropslig bevidsthed. 

Hertil et eksistentielt take på øget stress :

 • At være med menneske med krop, følelser, tanker og sårbarhed i den moderne verden
 • Opbrud af gamle og dannelse af nye fællesskaber
 • Øgede valgmuligheder og ændrede værdisæt
 • At rumme muligheder og begrænsninger
 • At åbne for livets forbundethed og uvished
 • Individualisering og den såkaldte sociale acceleration

Hvordan forholder vi os til ovenstående udfordringer? Hvordan navigerer vi i foranderligheden? Og hvordan kan vi i en travl dagligdag skabe mere opmærksomhed på os selv og handle herfra.

Jonas Borup & Thomas Duholm

BM0425_Jonas-Thomas-073-web kopi - Kopi.jpg

Jonas Borup

Psykoterapeut MPF & Supervisor

 • Autentisk personligt lederskab 
 • Angst, stress og skam
 • Dybde, nærvær, indsigt og sårbarhed
 • Livsudfoldelse, fællesskaber og individualitet
 • Glæde, passion, vilje og det at træde frem

 • Læs mere - klik her

 • jb@terapihusetkbh.dk

Thomas - sort-hvid.jpg

Thomas Duholm

Psykoterapeut MPF

 • Autentisk personligt lederskab
 • Angst, stress og skam
 • Kropslig bevidsthed
 • Ro og den helt dybe kontakt
 • Sårbarhed og styrke
 • Lucid dreaming og yoga nidra
 • Livskraft og åbenhed

 • Læs mere - klik her

 • td@terapihusetkbh.dk

Eksistentiel psykologi og neuroaffektiv udviklingspsykologi

— Vores fundament og ståsted!

Vores fundamentet er eksistentiel psykologi, hvor vi læner os ind i en betydelig akkumuleret indsigt og refleksion omkring det at være menneske, samt skabe handling, ægthed og livsfuldhed. Det er en indsigt, dybde og sårbarhed vi reflekterer over, udfolder, deler, rummer og relaterer til eget liv og egen livsvej. Der tages hele vejen igennem afsæt i den enkeltes subjektive oplevelse, en bevidsthed som er meget større end ord.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi udgør en anden betydelig del af vores fundament og ståsted, det er en metateori byggende på udviklingspsykologi og moderne hjerneforskning. Der gives med neuroaffektiv udviklingspsykologi et samlende forskningsbaseret landkort at navigere efter, et sammenhængende billede af, hvordan vi er, og hvordan vi udvikler os som mennesker; socialt, følelsesmæssigt og personlighedsmæssigt.

Vil du gerne i dialog med os?


Jonas Borup | + 45 25 94 03 30
jb@terapihusetkbh.dk

Thomas Duholm | + 45 27 14 46 26
td@terapihusetkbh.dk


Mange gode hilsener


Thonas Duholm og Jonas Borup
Terapi- og Udviklingshuset KBH


mpf hvid.png

Terapi- og Udviklingshuset KBH

Studiestræde 30A, 3. - 4. sal, 1455 København K

Jonas Borup + 45 25 94 03 30 | Thomas Duholm + 45 27 14 46 26

© Copyright 2022 Terapi- og Udviklingshuset KBH