Psykoterapi, supervision & udviklingsprocesser

413891895_25224546253799219_6785248628658244931_n (1)-editbxuxrxd-5wgv9g20240218184147.jpg

Thomas Duholm

Psykoterapeut MPF

Glæde og livsgnist, retning og valg, følelser og den dybe bevidsthed, kroppes liv - og det at være sig selv.  

Thomas Duholm er psykoterapeut MPF funderet inden for eksistentiel og neuroaffektiv psykoterapi.

Har flere andre uddannelser bag sig, bl.a. gestaltterapi og uddannelse inden for Lucid Dreaming taget hos hos Charlie Morley i London. 

Han har stor erfaring også med stress, bl.a. fra flere års arbejde med sygemeldte med stress.

Har arbejdet med  mennesker siden starten af 00érne og er holdlærer på SEOP - Skolen for Eksistentiel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Jonas Borup

Psykoterapeut MPF og supervisor 

Tryghed, livsudfoldelse, passion, det at træde frem og skille sig ud. Skabe retning, handling, balance og nærvær.

Jonas Borup er psykoterapeut MPF og supervisor funderet inden for eksistentiel og neuroaffektiv psykoterapi.

Han har stor erfaring med supervision,  både psykoterapeuter, ledere og medarbejdere. Han har ligeledes stor erfaring med undervisning, grupper og facilitering. Ligeledes har han gennem flere år haft arbejdet med stress og genskabelse af balance.

Han har arbejdet med mennesker siden starten af 00érne og er holdlærer og supervisor på SEOP - Skolen for Eksistentiel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Individuelle forløb og udviklingsprocesser:

Psykoterapi

Hvis du vil arbejde med din opfattelse og fornemmelse af hvem du er - og hvordan du er.

Supervision

Rum til udvikling samt psykologisk og psykoterapeutisk læring   - hertil udfoldelse af intuition, refleksion, kreativitet og samspil.  


Autentisk personligt lederskab

En udviklingsproces hen imod at stå fast - og skabe rum for mod, naturlighed, tydelighed og retning.

Mennesket i centrum

I bund og grund handler det om at skabe rum og plads til at være menneske. . .

  • Dybde, følelser og sårbarhed
  • Indre struktur og tryghed
  • Værdier, passion, retning og mening
  • Det helt private rum
  • Kroppen og det naturlige liv
  • Gode relationer
  • Tab, sorg og krise
  • Stress, angst og skam
  • Livsglæde, livstalenter og livsudfoldelse
  • Nærvær, balance og handling

Eksistentiel psykologi og neuroaffektiv udviklingspsykologi

Vores fælles fundamentet er eksistentiel psykologi,  hvor vi læner os ind i en betydelig akkumuleret indsigt og refleksion omkring det at være menneske og være i livet - med blik på værdier, livstalenter og livretning. Det  er en indsigt og dybde vi reflekterer over, udfolder, deler, rummer  og relaterer til eget  liv og egen livsvej. Der tages hele vejen igennem afsæt i den enkeltes autencitet og subjektive oplevelse.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi udgør for os et fælles perspektiv, det er en metateori byggende på udviklingspsykologi og moderne hjerneforskning. Der gives med neuroaffektiv udviklingspsykologi et samlende forskningsbaseret landkort at navigere efter, et sammenhængende billede af, hvordan vi er, og hvordan vi udvikler os som mennesker; socialt, følelsesmæssigt og personlighedsmæssigt.

Mental sundhed, sårbarhed, skam, nærvær... vi følger med i udviklingen og forskningen. Vi lader os inspirere - og skaber forandring. 

mpf hvid.png

Terapi- og Udviklingshuset KBH

Studiestræde 30A, 3. - 4. sal, 1455 København K

Jonas Borup + 45 25 94 03 30 | Thomas Duholm + 45 27 14 46 26

© Copyright 2022 Terapi- og Udviklingshuset KBH