Eksistentiel psykologi og neuroaffektiv udviklingspsykologi

Eksistentiel psykologi

Hos Terapihuset KBH bygger vi vores tilgang på eksistentiel psykologi, som fokuserer på den dybe indsigt og refleksion over, hvad det vil sige at være menneske. Med et eksistentielt grundsyn tager vi udgangspunkt i den enkeltes oplevede virkelighed, hvilket betyder, at vi møder dig der, hvor du er, med dine unikke oplevelser og følelser.

Vi tror på, at alt er forbundet, og at livet indebærer en grundlæggende uvished samt en naturlig og sund angst. Disse elementer kan være udfordrende, men gennem terapi kan vi lære at placere dem og åbne op for at leve med dem på en sundere måde.

At leve det gode liv

For os handler det gode liv om at skabe fleksibilitet og bevægelse i det, som er. Der findes ikke et endegyldigt rigtigt eller forkert, men snarere en proces med at finde ro i det, der er, både interpersonelt og intrapersonelt. Vi hjælper dig med at navigere disse processer, skabe mening og bringe dig selv i spil på bedst mulig vis.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi: Et Samlende perspektiv

Ud over vores eksistentielle tilgang, læner vi os også ind i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Denne metateori, baseret på udviklingspsykologi og moderne hjerneforskning, giver os et forskningsbaseret landkort at navigere efter. Det giver os en sammenhængende forståelse af, hvordan vi mennesker er, og hvordan vi udvikler os socialt, følelsesmæssigt og personlighedsmæssigt.

Bæredygtig menneskelig udvikling og vækst

Med neuroaffektiv udviklingspsykologi samler vi trådene og skaber en retning for sund og bæredygtig menneskelig udvikling og vækst. Vi tror på, at ved at integrere disse perspektiver kan vi hjælpe dig med at opnå en dybere forståelse af dig selv og skabe en meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse.

Mange gode hilsener

Thomas Duholm & Jonas Borup


png-white.png

Terapi- og Udviklingshuset KBH ApS

Studiestræde 30A, 3. - 4. sal, 1455 København K

Jonas Borup + 45 25 94 03 30 | Thomas Duholm + 45 27 14 46 26

© Copyright 2022 Terapi- og Udviklingshuset KBH