Eksistetiel psykologi og neuroaffektiv udviklingspsykologi

Vores fundament er den eksistentielle psykologi, hvor vi læner os ind i en stor akkumuleret indsigt og refleksion omkring det at være menneske og være i livet. Med det eksistentielle grundsyn er vi fænomenologisk funderet, hvilket betyder at vi tager afsæt i den subjektive oplevede virkelighed. Hertil det perspektiv, og den antagelse, at det kvalitiative liv leves når vi begynder at komme til rette med nogle af livets mange polariteter, at der ikke er et rigtigt og forkert - men derimod et blik på hvordan den enkelte kommer til rette med sig selv, og bedst muligt tager sig af og bringer sig selv i spil.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi udgør for os et andet væsentligt perspektiv. Det er en metateori byggende på udviklingspsykologi og moderne hjerneforskning, som giver et samlende forskningsbaseret landkort at navigere efter, et sammenhængende billede af hvordan vi mennesker er, og hvordan vi udvikler os; socialt, følelsesmæssigt og personlighedsmæssigt.


png-white.png

Terapi- og Udviklingshuset KBH

Studiestræde 30A, 3. - 4. sal, 1455 København K

Jonas Borup + 45 25 94 03 30 | Thomas Duholm + 45 27 14 46 26

© Copyright 2022 Terapi- og Udviklingshuset KBH